Crudicakes

Política de Privacitat

Privacitat i Dades Personals

Identitat de la responsable

Principis aplicats en el tractament de dades

Obtenció de dades personals

Els teus drets

Finalitat del tractament de dades personals

Seguritat de les dades personals

Política de Cookies

Legitimació per al tractament de dades

Categories de dades personals

Conservació de dades personals

Destinataris de dades personals

Exactitud i veracitat de les dades personals

Aceptació i consentiment

Canvis en la Política de Privacitat